Hovedvejen 46, 5750 Ringe
Ring til os på 6599 2200

En landsforening med mange års ekspertise og omsorg for familiedyr

Dyreinternatet i Ringe

Landsforeningen for Husdyrenes Vel Fyn (i daglig tale Husdyrenes Vel) blev stiftet 26. maj 1970 og er, som navnet siger, en landsdækkende dyreværnsforening, hvis aktiviteter dog primært foregår på Fyn (ca. 80%).
Foreningen driver et dyreinternat i Ringe, hvor vi påtager os formidling af hunde og katte, der af den ene eller anden årsag er svigtet eller er kommet i klemme i systemet. Endvidere arbejder vi med alle former for dyreværnssager, og vi indgiver anmeldelse i de sager, der berettiger til det. Vi er med i forreste linie og protesterer, når dyr udsættes for mishandling.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Husdyrenes Vel har et meget tæt samarbejde med landets øvrige dyreværnsforeninger.

Hvor kommer midlerne fra?

Foreningen modtager ikke støtte fra stat eller kommune. De midler, vi skal bruge for at udføre vores arbejde for de svigtede dyr, kommer fra f.eks.:
  • Medlemskontingent og bidrag fra medlemmer eller andre dyrevenlige personer.
  • Gaver fra fonde og legater.
  • Venlige mennesker, der har betænkt foreningen ved oprettelse af testamente til fordel for Husdyrenes Vel. Husdyrenes Vel er godkendt efter ligningslovens §8A, hvilket betyder, at vi ikke skal betale gave- eller arveafgift (hele det donerede beløb som gives kan trækkes fra i skat). Ønsker De at betænke Husdyrenes Vel i Deres testamente, så hjælper vi Dem med oprettelse af testamentet - Kontakt Advokat Bertel Rasmussen på tlf. 62 20 21 15

Overvejer du at støtte landsforeningen Husdyrenes Vel Fyn?

Kunne De tænke Dem at støtte vores arbejde, kan De melde Dem ind i foreningen. Det årlige kontingent (husstandskontingent) for 2017 kr. 225,-.Dyr i pensionen, kun ved medlemskab. Ring på tlf. 30 52 24 38 og få tilsendt materiale.
De kan også støtte vores arbejde uden at blive medlem ved at indbetale bidrag på giro nr.: +71 < 86900807 > 9253157.
Vi kan også støttes via MobilePay på tlf. 30 52 24 38. MobilePay er en App man henter til sin telefon og derved kan man donere bidrag til os.

Meddel flytning

Husk at sende ny adresse til: Dyreinternatet, Hovedvejen 46, 5750 Ringe. Har du spørgsmål, så kontakt os på telefon 3052 2438 eller send os en mail til hdv.fyn@mail.dk eller husdyrenesvel@mail.dk.

Arrangering af foredrag

For en pris på 1.500 kr. kommer formanden, som har 30 års erfaring i dyreværn, ud og fortæller om det, at arbejde med dyr på internatet, dyrplagerisager og lignende.