Hovedvejen 46, 5750 Ringe
Ring til os på 6599 2200

Vi passer på dine dyr

Vedtægter

Vedtægter for Landsforeningen Husdyrenes Vel kan rekvireres på Internatet. Formålsparagraf: Det er foreningens fornemmeste opgave at arbejde for en højnelse af den almindelige ansvarsbevidsthed ove for alle dyr, både fysisk og psykisk.
Det er foreningens formål at beskytte alle dyrearter i Danmark, herunder at sikre, at dyr i den danske landbrugssektor sikres deres bevægelsesfirhed og bevarer deres naturlige adfærd. Det er også foreningens formål at medvirke til at bevare alle truede dyrearter i Danmark. Det er også foreningens formål at formidle alle former for husdyr, der af den ene eller anden årsag skal have nyt hjem.
Dette arbejde gøres via Dyreinternatet i Rínge. Det er også foreningens formål at modtage og behandle alle former for anmeldelser, der skriftligt tilgår formanden. Anonyme anmeldelser modtages ikke.